را های ارتباطی با ما :

آیکون آدرس

تهران – خیابان ولیعصر – چهارراه امیراکرم به سمت خیابان فلسطین – خیابان برادران مظفر جنوبی – پلاک ۷ مجتمع تجاری آرا – طبقه ۷ انتهای راهرو  – واحد ۴

آیکون تلفن

۰۲۱۶۶۹۵۸۵۱۶
۰۲۱۶۶۹۵۸۳۱۰
۰۲۱۶۶۹۵۸۰۷۴

آیکون ایمیل

info@cafeparcheh.com

۰۹۱۲۱۳۵۳۴۵۲

آیکون واتساپ آیکون تلگرام

۰۹۰۳۳۵۹۸۹۱۸

یک ایمیل برای ما بفرستید